Blackberry Porsche 1Blackberry Porsche 2Blackberry Porsche 3
QC BB PassPort
Blackberry Motion
10.490.000 Đ 14.900.000 Đ
Blackberry keyone 2 sim màu đồng
13.500.000 Đ 14.790.000 Đ
Blackberry KeyOne
Giá: 12.990.000 Đ
Blackberry KEYone Silver cũ
Giá: 7.490.000 Đ
BlackBerry Priv mạ vàng 24K
13.990.000 Đ 17.900.000 Đ
Blackberry priv Sealbox
6.490.000 Đ 6.990.000 Đ
Blackberry priv fullbox
5.690.000 Đ 6.690.000 Đ
Blackberry priv cũ
3.990.000 Đ 4.990.000 Đ
BlackBerry DTEK60
11.890.000 Đ 12.490.000 Đ
Blackberry Dtek60 likenew
Giá: 7.490.000 Đ
BlackBerry DTEK50
Giá: 5.750.000 Đ
BlackBerry DTEK50 nobox
Giá: 4.950.000 Đ
BlackBerry DTEK50 cũ
Giá: 3.500.000 Đ
BlackBerry Q10 ( Vỏ Gold )
Giá: 2.590.000 Đ
Blackberry q10
2.000.000 Đ 2.090.000 Đ
BlackBerry Q10 trắng
2.000.000 Đ 2.090.000 Đ
blackberry Q10 cũ
1.300.000 Đ 1.490.000 Đ