Blackberry Porsche 1Blackberry Porsche 2Blackberry Porsche 3
QC BB PassPort
Blackberry Motion
10.990.000 Đ 14.900.000 Đ
Blackberry KeyOne bạc
Giá: 10.390.000 Đ
Blackberry KEYone Silver cũ
7.290.000 Đ 7.490.000 Đ
BlackBerry Priv mạ vàng 24K
13.990.000 Đ 17.900.000 Đ
Blackberry priv Sealbox
6.490.000 Đ 6.990.000 Đ
Blackberry priv fullbox
5.690.000 Đ 6.690.000 Đ
Blackberry priv cũ
4.290.000 Đ 4.990.000 Đ
BlackBerry DTEK60
11.890.000 Đ 12.490.000 Đ
Blackberry Dtek60 likenew
7.290.000 Đ 7.490.000 Đ
BlackBerry DTEK50
Giá: 5.750.000 Đ
BlackBerry DTEK50 nobox
Liên hệ 4.950.000 Đ
BlackBerry DTEK50 cũ
2.990.000 Đ 3.500.000 Đ
BlackBerry Q10 ( Vỏ Gold )
2.200.000 Đ 2.590.000 Đ
Blackberry Q10 Gold
Giá: 2.200.000 Đ
Blackberry q10
2.000.000 Đ 2.090.000 Đ
BlackBerry Q10 trắng
2.000.000 Đ 2.090.000 Đ
blackberry Q10 cũ
1.300.000 Đ 1.490.000 Đ