Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
BlackBerry Z10 1.590.000đ
1.590.000đ
Tổng: 1.590.000đ

Vui lòng gửi đơn hàng theo form dưới đây:

Họ tên (*)
Điện thoại (*)
Email
Địa chỉ
Tiêu đề:
Thông điệp