Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
blackberry bold 9700 cũ 690.000 Đ
690.000 Đ
Tổng: 690.000 Đ

Vui lòng gửi đơn hàng theo form dưới đây:

 

Họ tên (*)

Điện thoại (*)

Email

Địa chỉ

Tiêu đề:

Thông điệp