Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
blackberry bold 9700 cũ 899.000đ
899.000đ
Tổng: 899.000đ

Vui lòng gửi đơn hàng theo form dưới đây:

Họ tên (*)
Điện thoại (*)
Email
Địa chỉ
Tiêu đề:
Thông điệp