Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
BlackBerry Bold 9780 1.190.000đ
1.190.000đ
Tổng: 1.190.000đ

Vui lòng gửi đơn hàng theo form dưới đây:

Họ tên (*)
Điện thoại (*)
Email
Địa chỉ
Tiêu đề:
Thông điệp