Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
BlackBerry Bold 9780 750.000 Đ
750.000 Đ
Tổng: 750.000 Đ

Vui lòng gửi đơn hàng theo form dưới đây:

 

Họ tên (*)

Điện thoại (*)

Email

Địa chỉ

Tiêu đề:

Thông điệp