Giỏ hàng

Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
BlackBerry KEY2 LE ( 2 sim ) 6.500.000đ
6.500.000đ
Tổng: 6.500.000đ

Vui lòng gửi đơn hàng theo form dưới đây:

Họ và tên(*)
Số điện thoại(*)
Địa chỉ(*)
Email(*)
Ghi chú: