Thanh toán

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh An

– Mã số tài khoản: 0491000074810

– Chi nhánh: Cầu Giấy – Hà Nội

Ngân hàng NN & PT Nông thôn Việt Nam – AGRIBANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh An

– Mã số tài khoản: 1507205247124

– Chi nhánh: Cầu Giấy – Hà Nội